POLSKI ENGLISH

7 kwiecień 2009

Udział S&A w Regionalnym Programie Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.


 

Firma S&A złożyła wniosek o dofinansowanie projektu nr WND-RPPM.01.01.02-00-348/08 w ramach Poddziałania 1.1.2 Małe i Średnie Przedsiębiorstwa Osi Priorytetowej 1 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. pt. Podniesienie konkurencyjności firmy poprzez udział w międzynarodowych imprezach targowych w Polsce i zagranicą w roku 2009. Projekt został zakończony.

aktualnosci/unia.gif

"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego" / "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa".