POLSKI ENGLISH

23 maja 2012

Komunikat w/s naboru przedsiębiorców do 3-letniego programu promocji branży jubilersko-bursztynniczej Ministerstwa Gospodarki


Komunikat image002.jpg

w/s naboru przedsiębiorców do 3-letniego programu

promocji branży jubilersko-bursztynniczej

Ministerstwa Gospodarki


Przedsiębiorców z branży jubilersko-bursztynniczej, zainteresowanych udziałem w programie, zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 29 maja br. (wtorek) o godz. 11.00, w Hotelu „Dom Chłopa” w Warszawie, Pl. Powstańców Warszawy 2.


Oferta Konsorcjum „Bursztyn Skarb Polski” została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zorganizowanego przez Ministerstwo Gospodarki na program promocji branży jubilersko - bursztynniczej. W skład konsorcjum weszły: Międzynarodowe Targi Gdańskie SA, Krajowa Izba Gospodarcza Bursztynu, Międzynarodowe Centrum Targowe z Warszawy oraz firma S&A z Gdyni. W efekcie podpisanej umowy pomiędzy Ministerstwem Gospodarki a Konsorcjum „Bursztyn Skarb Polski” blisko 7 milionów złotych przeznaczone zostanie na wsparcie ogólnej promocji zagranicznej dla branży ze środków POIG 6.5.1, niezależnie od środków przewidzianych
w programie POIG 6.5.2. przeznaczonych bezpośrednio dla przedsiębiorców, którzy zgłoszą akces do programu.

Program obejmuje szereg działań promocyjnych, w tym również uczestnictwo w targach. W ramach kampanii promocyjnej konsorcjum zorganizuje m.in. wizyty studyjne dziennikarzy, misje wyjazdowe polskich firm oraz przyjazdowe zagranicznych kupców, kampanię w prasie konsumenckiej i na billboardach w Niemczech, Włoszech, Stanach Zjednoczonych i Chinach, międzynarodowe warsztaty bursztynnicze, międzynarodowe sympozjum o bursztynie, projekt Trendbook oraz Galę Bursztynu i Mody.

Uczestnictwo we wskazanych w programie targach zagranicznych, organizowanych w Monachium - INHORGENTA, Vicenzie (edycja majowa), Tucson, Las Vegas – JCK Show, w Hong Kongu (edycja wrześniowa), a ponadto w targach krajowych Amberif, Ambermart oraz Złoto Srebro Czas, związane jest z dofinansowaniem bezpośrednim dla samych przedsiębiorców.

Uczestnicy programu zobowiązani będą do udziału w co najmniej połowie planowanych działań promujących i mogą liczyć m.in. na dofinansowanie do wysokości 75% kosztów kwalifikowanych, tj. zakup powierzchni wystawienniczej, przejazdy, hotele (informacje szczegółowe -http://www.mg.gov.pl/Fundusze+UE/POIG/Dzialania/Dzialanie+651/Branzowe+programy+promocji/Branza+jubilersko+bursztynicza)   

W spotkaniu planowany jest udział przedstawiciela Ministerstwa Gospodarki.


W imieniu Konsorcjum "Bursztyn Skarb Polski"

S&A Spółka Akcyjna

Gdynia, 2012-05-21

 

informacje dodatkowe: Bogusław Zalewski, tel. 58 554 92 18, 663 66 00 80,

e-mail: boguslaw.zalewski@mtgsa.com.pl   

 

Uwaga: zgodnie z wymogiem programu informacja jest wysyłana przez każdego z członków Konsorcjum oddzielnie.

image001aa.jpg