POLSKI ENGLISH

0000-00-00

Montaż i demontaż stoiska targowego S&A - Ambermart 2019


pasek z logo Funduszy Europejskich_Broker.jpg

 

 

 

Gdynia, 10 sierpnia 2019 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

Szanowni Państwo,

 

w związku z zamiarem udzielenie zamówienia, jako beneficjent dofinansowania z Funduszy Europejskich, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o złożenie oferty realizacji usługi montażu (uwzględniającego adaptację funkcjonalną i estetyczną odpowiednią do warunków miejscowych) oraz demontażu dedykowanego specjalistycznego stoiska targowego dla marki "S&A jewellery design" należącego do spółki S&A S.A., z uwzględnieniem transportu, na 20. Międzynarodowych Targach Bursztynu AMBERMART w Gdańsku.

 

Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku. Uprzejmie prosimy o sporządzenie i przedłożenie oferty z uwzględnieniem załączonego arkusza kalkulacyjnego i przesłanie jej pod adresem e-mail: asystent@s-a.pl w terminie do 21.08.2019 włącznie. Oferty nadesłane po terminie nie zostaną uwzględnione. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Zamawiający wybierze ofertę, która będzie najkorzystniejsza cenowo. Termin płatności za usługę: po prawidłowym wykonaniu usługi, w terminie 14 dni od dostarczenia do siedziby zamawiającego poprawnie wystawionej faktury VAT.

 

Usługa zostanie nabyta przez zamawiającego w celu realizacji zadania w projekcie pt. „Promocja wyrobów jubilerskich firmy S&A Spółka Akcyjna na międzynarodowych targach w Polsce i Chinach”, realizowanym w ramach zadania 3. projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”.

 

Z poważaniem,

S&A S.A.


s-a.pl/upload/Ambermart2019/Opis_przedmiotu_zamowienia_Ambermart_2019.doc

 

s-a.pl/upload/Ambermart2019/Specyfikacja_cenowa_oferty_Ambermart_2019.xls

 

 

22 sierpnia 2018
BABSKI RAJD W STYLU S&A
16 marca 2018
TARGI AMBERIF 2018
30 stycznia 2018
TARGI MADRIDJOYA 2018
18 stycznia 2018
TARGI VICENZAORO 2018