POLSKI ENGLISH

5 sierpnia 2014

PODPISANIE LISTU INTENCYJNEGO W SPRAWIE WSPÓŁPRACY W DZIEDZINIE WYKORZYSTANIA ZŁÓŻ BURSZTYNU NA TERENIE POWIATU PARCZEWSKIEGO W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM.


 

W dniu 31 lipca 2014 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Parczewie został podpisany list intencyjny dotyczący współpracy pomiędzy Powiatem Parczewskim, a Gminą Miasta Gdańska oraz organizacjami branży bursztynniczej. Sygnatariuszami listu oprócz Starosty Parczewskiego i Gminy Miasta Gdańska są organizacje branży bursztynniczej: Konsorcjum Bursztyn Skarb Polski oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników.