POLSKI ENGLISH

20 marca 2012

Program promocji branży jubilersko – bursztynniczej


Program promocji branży jubilersko –bursztynniczej

na najbliższe 36 miesięcy:

 

Oferta Konsorcjum „Bursztyn Skarb Polski” została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

przetargu zorganizowanego przez Ministerstwo Gospodarki.

 

W skład konsorcjum weszły: Międzynarodowe Targi Gdańskie, Krajowa Izba Gospodarcza Bursztynu, Międzynarodowe Centrum Targowe z Warszawy oraz S&A z Gdyni.


Po podpisaniu stosownej umowy pomiędzy Ministerstwem a Konsorcjum
prawie 7 milionów złotych przeznaczone zostanie na program branżowy.

 

Program obejmować będzie szereg działań promocyjnych jak i uczestnictwo we wskazanych targach zagranicznych organizowanych w Monachium, Vicenzie(Włochy), Tucson, Las Vegas oraz w Hong Kongu.

W ramach kampanii promocyjnej konsorcjum zorganizuje m.in. wizyty studyjne dziennikarzy, misje wyjazdowe polskich firm oraz przyjazdowe zagranicznych kupców, kampanię w prasie konsumenckiej i na billboardach w Niemczech, Włoszech, Stanach Zjednoczonych i Chinach, międzynarodowe warsztaty bursztynnicze i projekt Trendbook oraz pokazy mody i biżuterii.

Uczestnicy w/w targów mogą liczyć ponadto na dofinansowanie do wysokości 75 procent kosztów kwalifikowanych, takich jak zakup powierzchni wystawienniczej, przejazdy, hotele.(Poddziałanie 6.5.2 POIG)

Bliższe informacje już podczas Targów AMBERIF .

Zobacz też BIP Min. Gospodarki /zamówienia publiczne/przetargi 2011

 

W imieniu Konsorcjum MTG S.A