POLSKI ENGLISH

23 października 2017

MAMY PRZYJEMNOŚĆ POINFORMOWAĆ PAŃSTWA, ŻE S&A SPÓŁKA AKCYJNA REALIZUJE AKTUALNIE NASTĘPUJĄCE PROJEKTY DOFINANSOWANE Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH.


 

FE_IR_rgb-1.jpg

MPG_logo_vertical_rgb.jpg

 

Tytuł projektu

Promocja wyrobów jubilerskich firmy S&A Spółka Akcyjna na międzynarodowych wydarzeniach branżowych w latach 2017-2019

Numer umowy o dofinansowanie

POIR.03.03.03-22-0058/17-00

Nazwa beneficjenta

S&A Spółka Akcyjna

Cele projektu

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności oraz obecności spółki S&A S.A. na rynkach zagranicznych. Realizacja projektu stanowi odpowiedź firmy na zapisy Branżowego Programu Promocji Moda Polska, a także własne potrzeby w zakresie dotarcia do jak najszerszej grupy klientów zagranicznych, wzmocnienia udziału eksportu w przychodach firmy oraz nawiązania współpracy z nowymi kontrahentami zagranicznymi. Udział w światowych wydarzeniach branży pozwala również na wymianę doświadczeń branżowych oraz śledzenie obecnych trendów jubilerskich i promowanie tworzonych wyrobów jubilerskich.

Planowane efekty

Wnioskodawca zakłada, że rezultatem uczestnictwa w programie promocji branży Moda Polska będzie pozyskanie minimum trzech nowych kontrahentów podpisanie z nimi dziewięciu kontraktów na dostawy produktów. Wartość przychodów ze sprzedaży produktów na eksport w roku docelowym 2021 powinna osiągnąć 105% wartości bazowej obliczonej na koniec 2016 r. Wartość przychodów ze sprzedaży na eksport produktów będących przedmiotem projektu w roku docelowym 2021 powinna osiągnąć 105,5 % wartości bazowej obliczonej na koniec 2016 r.Źródło finansowania

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Całkowita wartość projektu

1.051.460,- zł

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej

715.177,50 zł

Okres realizacji projektu

14.03.2017 r. – 31.12.2019 r.

 

 

 

 

 

 


 

16 listopada 2016

 

FE_IR_rgb-1.jpg

 

ZINTEGROWANE CENTRUM PROJEKTOWO-WDROŻENIOWE CYFROWYCH TECHNOLOGII JUBILERSKO-BURSZTYNNICZYCH S&A

 

Szanowni Państwo,

 

mamy przyjemność poinformować, iż spółka S&A S.A. otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pt. „Zintegrowane centrum projektowo-wdrożeniowe cyfrowych technologii jubilersko-bursztynniczych S&A” w ramach Poddziałania 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


Celem realizacji projektu jest wdrożenie, w ramach inwestycji technologicznej, własnej nowej technologii: zintegrowanego procesu technologicznego, umożliwiającego projektowanie, prototypowanie oraz wytwarzanie biżuterii, jej elementów składowych – w tym komponentów konstrukcyjnych – przy wykorzystaniu narzędzi CAD / CAM.


W wyniku realizacji projektu spółka S&A S.A. planuje uzyskać trwałą przewagę konkurencyjną w zakresie produkcji wysokojakościowej biżuterii z zastosowaniem bursztynu. Wdrożenie komplementarnego procesu technologicznego wprowadzi stały mechanizm pozwalający na:

  • uzyskanie najwyższej jakości produkcji (kolekcji biżuterii),

  • wytwarzanie innowacyjnych komponentów do jej produkcji (nowatorskie szlify kamieni bursztynowych, zapięcia i półfabrykaty konstrukcyjne, powtarzalna jakość),

  • zachowanie powtarzalnych standardów użytkowych (sprawdzone, antyalergiczne parametry stopu metali szlachetnych),

  • wprowadzenie oryginalnego wzornictwa, z możliwością jego nieograniczonej customizacji,

  • obniżenie kosztów produkcji.


Rezultatem końcowym projektu będzie wprowadzenie na rynek znacząco udoskonalonych produktów jubilerskich, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, co zaowocuje wzrostem sprzedaży w tym segmencie asortymentowym spółki, a także zwiększeniem marży handlowej finalnego produktu zarówno na rynku krajowym, jak i na kluczowych rynkach eksportowych oraz utrwalenie wizerunku bałtyckiego bursztynu jako produktu „premium”.


Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 7 675 700,00 zł, w tym:

  • całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych: 4 701 060,00 zł, przy czym:

a) kwota wydatków kwalifikujących się do objęcie wsparciem ze środków regionalnej pomocy inwestycyjnej wynosi 4 671 060,00 zł,

b) kwota wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem na usługi doradcze dla MŚP wynosi 30 000,00 zł,

  • dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 2 584 083,00 zł (wartość dofinansowania na pokrycie wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem z środków regionalnej pomocy inwestycyjnej wynosi 55%,  a na pokrycie wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem na usługi doradcze dla MŚP – 50%).Tytuł projektu: „Zintegrowane centrum projektowo-wdrożeniowe cyfrowych technologii jubilersko-bursztynniczych S&A”

Numer projektu oraz umowy o dofinansowanie: POIR.03.02.02-00-0338/16

Okres realizacji projektu: 5 lutego 2016 r. – 31 grudnia 2018 r.


Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Oś Priorytetowa III: WSPARCIE INNOWACJI W PRZEDSIĘBIORSTWACH

Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne

 

6 listopada 2017
DUBAJ 2017
3 października 2017
TREND EXHIBITOR DLA S&A
21 września 2017
TARGI VICENZAORO 2017
6 września 2017
SKLEP INTERNETOWY
29 sierpnia 2017
AMBERMART 2017
13 kwietnia 2017
ŻYCZENIA WIELKANOCNE 2017
16 marca 2017
TARGI AMBERIF 2017
9 stycznia 2017
TARGI VICENZAORO 2017