POLSKI ENGLISH

Realizowane projekty

S&A Bursztynowa Biżuteria zdobywa rynki zagraniczne między innymi dzięki unijnym funduszom. Firma stara się korzystać z pomocy Unii Europejskiej w wielu obszarach. Dzięki środkom zewnętrznym /funduszom strukturalnym oraz udziałowi budżetu państwa we współfinansowaniu projektów/ Firmie udało się uczestniczyć w wielu międzynarodowych wystawach i targach /2002/000-580-06.05-2/11-0003; DZE I-WKP 1/2.2.2/1/2006/012/2545; DZE - I-WKP/1/2.2.2/1/2005/295/824; DZE - I-WKP/1/2.2.2/1/2006/436/2969; DIW - V-WKP_1/2.2.2/1/2007/0001/2007; DWP - IV-WKP_1/2.2.2/1/2006/2026/4559/. Firma stara się nie tylko o środki na wystawy gospodarcze i targi, ale również o fundusze na zakup urządzeń oraz aparatury niezbędnej w procesie technologicznym /PL 01.06.08.02 - 1/11-0222 PHARE 2001 SSG; PL 01.06.09.02 - 2.3/11-0023 PHARE 2001 SSG; PL 01.06.09.02 - 2.2/11-0102 PHARE 2001 SSG; PL 01.06.09.02 - 1/11-0271 PHARE 2001 SSG; SPOWKP/2.3/4/22/3072/. Występowała także z wnioskami o dofinansowanie zakupu usług doradczych /ZPORR Z/2.22/III/3.4/186/06/U/76/06/. S&A Bursztynowa Biżuteria stara się nadążać za najnowszymi osiągnięciami technicznymi, wytwarzane produkty zaś muszą być na najwyższym poziomie. Dzięki środkom unijnym jest to możliwe.

1. ZINTEGROWANY PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU REGIONALNEGO.

realizowane-projekty/zporr.gif

Projekt "Wzrost konkurencyjności spółki poprzez doradztwo umożliwiające wdrożenie nowej marki" zg. z umową Z/2.22/III/3.4/183/06/U/76/06 zawartą z Agencją Rozwoju Pomorza S.A ul. Piwna 36/39, 80-831 Gdańsk w ramach Priorytetu 3 - Rozwój Lokalny. Projekt został wyłoniony w drodze konkursu w ramach ZPORR działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa. Dziedziną realizowanego wsparcia był zakup usług doradczych profesjonalnej firmy konsultingowej posiadającej akredytację Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w zakresie określenia rynku dla nowej marki.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa.

 

realizowane-projekty/flagaUE.gif


2. Firma macierzysta- SILVER&AMBER Adam Pstrągowski - zrealizowała projekt współfinansowany ze środków SPO WKP 2.3/4/22/3072 UE:
"Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie nowych wyrobów jubilerskich na rynek" realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006, Priorytet 2 Bezpośrednie Wsparcie Przedsiębiorstw, Działanie 2.3 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje".

realizowane-projekty/logoue.jpg


3. MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY
W ramach umowy o dofinansowanie nr 1322/3322 przedsiębiorstwo uczestniczyło w dniach 31.08. - 07.09.2004 w Międzynarodowych Targach "JUWELIR EXPO" MOSKWA 2004. W trakcie imprezy zaprezentowanych zostało kilkadziesiąt wzorów najnowszych kolekcji biżuterii oraz wyrobów unikatowych z wykorzystaniem bursztynu.

4. PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW EKSPORTOWYCH - PHARE 2002 SSG
W ramach umowy dotacji nr 2002/000-580-06.05-2-11-0003 zaprezentowana została kolekcja srebrnej biżuterii bursztynowej na Międzynarodowych Targach JIT 2005 w Tokio. Wystawa została zorganizowania przez Reed Exhibitions w dniach 26.01 - 29.01.2005 w Tokio.