POLSKI ENGLISH

11 lutego 2015

UDZIAŁ S&A W REGIONALNYM PROGRAMIE OPERACYJNYM DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013


Firma S&A złożyła wniosek o dofinansowanie projektu WND-RPPM.01.01.02-00-235/13 w ramach Poddziałania 1.1.2 Małe i Średnie Przedsiębiorstwa Osi Priorytetowej 1 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. pt.. Poszerzenie oferty przedsiębiorstwa S&A SA o nowe usługi i produkty dotychczas nie występujące w Województwie Pomorskim. Projekt jest na etapie składania wniosku o płatność za I półrocze.

 

Umowa o dofinansowanie Projektu w ramach:


Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 

Oś Priorytetowa: 1 Rozwój  i innowacje w MŚP

Działanie1.1. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Poddziałanie: 1.1.2 Małe i Średnie Przedsiębiorstwa

Tytuł Projektu: „Poszerzenie oferty przedsiębiorstwa S&A SA o nowe usługi i produkty dotychczas nie występujące w Województwie Pomorskim”.

Umowa nr UDA-RPPM.01.01.02-00-235/13-00

Planowane zakończenie realizacji projektu: 30.06.2015 rok.

 

"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego"


aktualnosci/unia.gif

7 września 2015
WERNISAŻ GEOMETRICAL FORMS
19 sierpnia 2015
AMBERMART 2015
6 maja 2015
TARGI JCK 2015
2 kwietnia 2015
ŻYCZENIA WIELKANOCNE
18 marca 2015
TARGI AMBERIF 2015
17 lutego 2015
TARGI INHORGENTA 2015
13 stycznia 2015
TARGI VICENZAORO 2015