POLSKI ENGLISH

23 czerwiec 2011

Udział S&A w Regionalnym Programie Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013


Firma S&A złożyła wniosek o dofinansowanie projektu nr WND-RPPM.01.01.02-00-392/09 w ramach Poddziałania 1.1.2 Małe i Średnie Przedsiębiorstwa Osi Priorytetowej 1 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. pt. Podniesienie konkurencyjności firmy poprzez udział w międzynarodowych imprezach targowych w Polsce i zagranicą w roku 2010. Projekt jest na etapie składania wniosku o płatność za I półrocze.

 

Umowa o dofinansowanie Projektu w ramach:

 

Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

Osi Priorytetowej 1 Rozwój  i innowacje w MŚP

Działania  1.1. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Poddziałania 1.1.2 Małe i Średnie Przedsiębiorstwa

Numer Wniosku WND-RPPM.01.01.02-00-392/09

Tytuł projektu „Podniesienie konkurencyjności firmy poprzez udział w międzynarodowych imprezach gospodarczych w Polsce i zagranicą w roku 2010”

Umowa Nr: UDA-RPPM.01.01.02-00-392/09-00

 

Firma brała udział w branżowych wydarzeniach targowych w kraju i na świecie w roku 2010. Aktualnie projekt został zakończony. Jest to drugi projekt realizowany przez firmę w ramach programu „Podniesienie konkurencyjności firmy poprzez udział w międzynarodowych imprezach targowych w Polsce i zagranicą”, poprzedni projekt o dofinansowanie dotyczył UMOWY: UDA-RPPM.01.01.02-00-348/08-00. Projekt został pomyślnie zrealizowany.

 

 

 

 aktualnosci/unia.gif

"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego" / "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa".