NEWS

DOFINANSOWANE Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH na realizację projektu „Promocja wyrobów jubilerskich firmy S&A SA na rynkach zagranicznych zgodnie z branżowym programem promocji”.

Szanowni Państwo, jest nam niezmiernie miło poinformować, iż nasza firma uzyskała dofinansowanie na realizację projektu „Promocja wyrobów jubilerskich firmy S&A Spółka Akcyjna na rynkach zagranicznych zgodnie z branżowym programem promocji.” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Celem projektu jest promocja polskiej marki produktowej „S&A jewellery design” i „Dagen” (dedykowanej rynkowi chińskiemu), należących do S&A S.A. poprzez udział w branżowym programie promocji, co w rezultacie przyczyni się do umiędzynarodowienia i zwiększenia aktywności gospodarczej firmy. Zaplanowane działania stanowią odpowiedź firmy na potrzeby w zakresie dotarcia do jak najszerszej grupy klientów zagranicznych, wzmocnienia udziału eksportu w przychodach firmy oraz do nawiązania współpracy z nowymi kontrahentami zagranicznymi. Udział w światowych wydarzeniach branży pozwoli na wymianę doświadczeń branżowych, śledzenie trendów jubilerskich oraz promowanie tworzonych wyrobów jubilerskich.

W efekcie realizacji projektu zostaną zawarte nowe kontrakty zagraniczne oraz zwiększą się przychody ze sprzedaży eksportowej.

Wartość projektu: 392 200.00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 235 320.00 PLN

By Aneta

Scroll Up