NEWS

DOFINANSOWANE Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH W RAMACH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

DOFINANSOWANE Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH W RAMACH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

 

 

MAMY PRZYJEMNOŚĆ POINFORMOWAĆ PAŃSTWA, ŻE S&A SPÓŁKA AKCYJNA REALIZUJE AKTUALNIE NASTĘPUJĄCE PROJEKTY DOFINANSOWANE Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH W RAMACH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

 

Tytuł projektu

Modernizacja i integracja infrastruktury informatycznej oraz cyfrowych systemów zarządzania przedsiębiorstwem z użyciem narzędzi klasy ERP w celu podwyższenia efektywności produkcji i sprzedaży S&A S.A.

Numer umowy o dofinansowanie

RPPM.02.02.01-22-0168/17-00

Nazwa beneficjenta

S&A Spółka Akcyjna

Cele projektu

Celem projektu jest wdrożenie systemu klasy ERP, który poprawi efektywność oraz konkurencyjność spółki S&A S.A. i zwiększy jej potencjał produkcyjny i sprzedażowy, szczególnie w obszarze eksportowym.


Planowane efekty

W ramach projektu wdrożony zostanie system wspomagający zarządzanie firmą typu ERP. Zakres projektu przewiduje zakup środków trwałych w postaci sprzętu komputerowego oraz wartości niematerialnych i prawnych w formie oprogramowania. Wdrożenie projektu obejmie 3 etapy modernizacji i integracji infrastruktury informatycznej oraz cyfrowych systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Realizacja projektu umożliwi automatyzację procesów biznesowych pomiędzy poszczególnymi działami spółki, a także jej partnerami handlowymi w modelu B2B oraz świadczenie usługi e-supplier. Wynikiem planowanych prac będzie trwałe rozwiązanie obecnych problemów poprzez integracje procesów zarządzania przedsiębiorstwem z procesami produkcyjnymi, supply chain oraz sprzedażowymi.

Źródło finansowania

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Całkowita wartość projektu 801.513,51 PLN

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej 319.302,13 PLN

Okres realizacji projektu

1 stycznia 2018 r. – 31 grudnia 2018 r.


Tytuł projektu

Promocja wyrobów jubilerskich firmy S&A Spółka Akcyjna na międzynarodowych targach w Polsce i w Chinach

Numer umowy o dofinansowanie

UDG-PBE.01.2017/052

Nazwa beneficjenta

S&A Spółka Akcyjna

Cele projektu

Celem projektu jest wsparcie udziału beneficjenta w trzech międzynarodowych branżowych imprezach wystawienniczych: Międzynarodowych Targach Bursztynu AMBERMART w latach 2018 i 2019 oraz targach HKTDC Hong Kong International Jewellery Show w roku 2019 w celu promocji wyrobów jubilerskich firmy S&A.

Planowane efekty

Dzięki udziałowi w opisanych wydarzeniach branżowych beneficjent planuje nawiązać nowe kontakty handlowe umożliwiające wejście z produktami firmy S&A na nowe rynki zagraniczne, jak również zbudowanie pozycji wiarygodnego producenta i dostawcy w segmencie najwyższej jakości wyrobów jubilerskich z bursztynem bałtyckim na nowych rynkach eksportowych.

Źródło finansowania

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach zadania 3. projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”.

Całkowita wartość projektu 93.110,00 PLN

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej 40.000,00 PLN

Okres realizacji projektu

1 kwietnia 2018 r. – 30 listopada 2019 r.

By Darek

Scroll Up