NEWS

UDZIAŁ S&A W PROJEKCIE W RAMACH DZIAŁANIA 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Firma S&A złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach projektu „Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020” i podpisała umowę o dofinansowanie Projektu w ramach działania 3.4. 

Umowa o dofinansowanie: POIR.03.04.00-22-0195/20-00

Cel projektu: Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa

Planowane efekty: Niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w okresie 01.07-30.09.2020

Wartość projektu: 95 576,01 zł

By Aneta

Scroll Up