NEWS

Montaż i demontaż stoiska targowego S&A – Ambermart 2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

Szanowni Państwo,

w związku z zamia­rem udzie­le­nie za­mówienia, jako beneficjent do­fi­nan­so­wa­nia z Funduszy Europejskich, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o złożenie oferty realizacji usługi montażu (uwzględniającego adaptację funkcjonalną i estetyczną odpowiednią do warunków miejscowych) oraz demontażu dedykowanego specjalistycznego stoiska targowego dla Spółki S&A S.A. będącej właścicielem marki „S&A jewellery design” oraz „Dagen”, z uwzględnieniem transportu, na 19. Międzynarodowych Targach Bursztynu AMBERMART w Gdańsku.

Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku. Uprzejmie prosimy o sporządzenie i przedłożenie oferty z uwzględnieniem załączonego arkusza kalkulacyjnego i przesłanie jej pod adresem e-mail: asystent@s-a.pl w terminie do 22.08.2018 włącznie. Oferty nadesłane po terminie nie zostaną uwzględnione. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Zamawiający wybierze ofertę, która będzie najkorzystniejsza cenowo. Termin płatności za usługę: po prawidłowym wykonaniu usługi, w terminie 14 dni od dostarczenia do siedziby zamawiającego poprawnie wystawionej faktury VAT.

Usługa zostanie nabyta przez zamawiającego w celu realizacji zadania w projekcie pt. „Promocja wyrobów jubilerskich firmy S&A Spółka Akcyjna na międzynarodowych targach w Polsce i Chinach”, realizowanym w ramach zadania 3. projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”.

Z poważaniem,
S&A S.A

Opis_przedmiotu_zamowienia_Ambermart_2018
Specyfikacja_cenowa_oferty_Ambermart_2018

 

By Darek

Scroll Up