NEWS

UDZIAŁ S&A W PROJEKCIE SYSTEMOWYM MINISTERSTWA GOSPODARKI – „PROMOCJA POLSKIEJ GOSPODARKI NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH”

Udział S&A w projekcie systemowym Ministerstwa Gospodarki – „Promocja Polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Poddziałanie 6.5.1 oraz Poddziałanie 6.5.2. POIG – „Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji”

S&A S.A jako jeden z członków branżowego konsorcjum „Bursztyn Skarb Polski”, w którego skład wchodzą: Międzynarodowe Targi Gdańskie, / http://www.mtgsa.com.pl/ / Międzynarodowe Centrum Targowe Warszawa,/ http://www.zlotosrebroczas.com/kontakt.php / Krajowa Izba Gospodarcza Bursztynu / http://www.mtgsa.com.pl/ / oraz Spółka S&A. Konsorcjum realizuje na zlecenie Ministerstwa Gospodarki program promocji branży na rynkach międzynarodowych. Program obejmuje działania promocyjne przewidziane na lata: 2012-2015. Beneficjentami programu są firmy z branży jubilersko-bursztynniczej. Więcej informacji na temat programu:

http://www.mg.gov.pl/Fundusze+UE/POIG/Dzialania/Dzialanie+651
http://www.mg.gov.pl/Kontakt/DIW

S&A S.A bierze udział w działaniach przewidzianych w programie POIG 6.5.1. jako jeden z beneficjentów programu POIG 6.5.2. Firma podpisała umowę z Ministerstwem Gospodarki-Deaprtament Wdrażania Programów Operacyjnych i realizuje 3 letni program promocji.

Więcej informacji na temat programu: http://www.mg.gov.pl/Fundusze+UE/POIG/Dzialania/Dzialanie+652

Materiały do pobrania:

By Darek

Scroll Up