NEWS

UDZIAŁ S&A W REGIONALNYM PROGRAMIE OPERACYJNYM DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013

Firma S&A złożyła wniosek o dofinansowanie projektu nr WND-RPPM.01.01.02-00-235/13 i podpisała umowę o dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej 1. Rozwój i Innowacje w MŚP, Działania 1.1 Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa, Poddziałania 1.1.2 Małe i Średnie Przedsiębiorstwa. Tytuł Projektu: „Poszerzenie Oferty Przedsiębiorstwa S&A SA o nowe usługi i produkty dotychczas nie występujące w Województwie Pomorskim”

Umowa o dofinansowanie Projektu w ramach:

Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

Osi Priorytetowej 1 Rozwój  i innowacje w MŚP

Działania  1.1. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Poddziałania 1.1.2 Małe i Średnie Przedsiębiorstwa

Numer Wniosku WND-RPPM.01.01.02-00-235/13

Tytuł projektu „Poszerzenie Oferty Przedsiębiorstwa S&A SA o nowe usługi i produkty dotychczas nie występujące w Województwie Pomorskim”

Umowa Nr: UDA-RPPM.01.01.02-00-235/13-00

Projekt jest na etapie weryfikacji wniosku o płatność końcową i kontroli.

 

By Darek

Scroll Up